skuteczna windykacja

Windykacja polubowna jako sposób odzyskania pieniędzy

Rozwijając swój biznes, musimy się liczyć z tym, że trafiają do nas różni kontrahenci. Do tego wiąże się to z rozmaitymi zobowiązaniami finansowymi, z naszej strony i z zewnątrz. Tym samym może to spowodować ewentualność uchylania się przez kontrahentów od wpłacenia nam należnych pieniędzy. Prawidłowo prowadzona księgowość Poznań jest w stanie wychwycić wszystkie nieopłacone faktury. W takim przypadku musimy działać szybko i warto wdrożyć profesjonalne odzyskiwanie należności. W zależności od rozwoju sprawy, będzie to windykacja polubowna lub jej bardziej stanowcze metody.

Skuteczna windykacja polubowna

Pomogą nam w tym firmy windykacyjne. Bowiem nawet najlepsze biuro rachunkowe Luboń nie posiada wypracowanych technik odzyskiwania należności. Sam termin windykacja oznacza dochodzenie roszczeń i można tu wyróżnić kilka rozmaitych praktyk stosowanych przez te firmy. Z reguły windykacja dzieli się na polubowną i sądową. My skupimy się na tej pierwszej, gdyż to ona odznacza się najwyższą skutecznością. Ten rodzaj odzyskiwania należności jest stosowany w początkowej fazie dochodzenia swoich roszczeń. Najważniejszą zasadą w kontekście windykacji polubownej jest to, aby odpowiednio motywować dłużnika do dobrowolnej spłaty. Ewentualnie skłonić go do negocjacji i zawarcia ugody. Kancelarie windykacyjne Kraków w tym przypadku swoje działania opierają o techniki perswazji i nie wykorzystują czynności prawnych. Jednocześnie warto nadmienić, że jest to technika stosowana nie tylko w przypadku nowych długów, ale też przy przedawnionych zobowiązaniach. Chodzi tutaj o to, że w ich przypadku miało miejsce przedawnienie i tym samym środki prawne nie działają w żaden sposób na dłużnika. W takiej sytuacji nawet najlepsi prawnicy Malbork mogą jedynie bezradnie rozłożyć ręce, bowiem prawo nie przewiduje możliwości ściągnięcia przeterminowanego zobowiązania na drodze sądowej.

Polubowne działania

Niezwykle interesujący jest sam arsenał technik wykorzystywanych przy windykacji polubownej. Dlatego też warto się im nieco przyjrzeć bliżej. Odzyskiwanie długów Kraków w ten sposób jest prowadzone przy użyciu takich instrumentów, jak:

  • inicjowanie kontaktu z dłużnikiem przy pomocy telefonu, poczty elektronicznej lub osobiście,
  • wysyłanie wezwań do zapłaty,
  • informowanie dłużnika o wystawieniu jego długu na giełdzie,
  • komunikowanie o ewentualnych dalszych krokach postępowania np. wejściu na drogę sądową i konsekwencjach z tego tytułu,
  • próby negocjacji i zawarcia ugody.

Każdorazowo windykacja polubowna ma za zadanie doprowadzić do tego, aby uchylający się od płatności pojął, że jest to działanie wysoce dla niego niekorzystne. Co więcej, nie chodzi tutaj wyłącznie o czynnik ekonomiczny, ale również i aspekt wizerunkowy.

Poprawne relacje z dłużnikiem

Z czystym sumieniem można stwierdzić, że ten rodzaj windykowania należności ma szereg atutów. Jest to bowiem nie tylko skuteczna windykacja, ale też generuje ona niewielkie koszty. Jest to również sposób na utrzymanie poprawnych relacji z dłużnikiem, a więc i daje też szanse na ewentualną dalszą współpracę. W przypadku praktykowania tej formy odzyskiwania niespłaconych zobowiązań należy pamiętać o szybko podjętych działaniach. Tylko postępując w ten sposób, rosną nasze szanse na szybkie odzyskanie wierzytelności. W innym wypadku może nam grozić utrata płynności finansowej i nawet najlepsze usługi księgowe nie będą w stanie zaradzić problemom.