e-mail: | telefon: +48 500 300 788
Patronat:

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą za pośrednictwem Naszego Biura Księgowego?

Chcesz założyć firmę, jednak masz obawy czy sobie poradzisz? Skorzystaj z naszej pomocy!

W celu założenia jednoosobowej działalności gospodarczej (firmy), należy spełnić określone warunki.

Nasza oferta daje możliwość zarejestrowania działalności gospodarczej oraz złożenia wszystkich obligatoryjnych dokumentów do poszczególnych Instytucji za pośrednictwem SigmaPartner, co pozwala przedsiębiorcom znacznie zaoszczędzić czas i przeznaczyć go na kluczowe działania związane z prowadzeniem działalności.

Jedynym zadaniem, jakie spoczywa na Kliencie jest przygotowanie i dostarczenie upoważnienia oraz podanie niżej wymienionych informacji, na podstawie którego SigmaPartner będzie reprezentować podmiot.

business-1
teacher-pointing-blackboard
007-tool

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZAŁOŻENIEM JDG

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE POSIADAMY WSZYSTKIE INFORMACJE, TJ. :

 1. Imię i nazwisko osoby fizycznej, która będzie prowadziła działalność gospodarczą
 2. PESEL, NIP przedsiębiorcy
 3. Adres zamieszkania ora adres zameldowania
 4. Imiona rodziców
 5. Datę i miejsce urodzenia
 6. Dowód osobisty
 7. Stan Cywilny i informację o wspólności majątkowej
 8. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
 9. Nazwa pełna i skrócona firmy
 10. Data rozpoczęcia prowadzenia działalności
 11. Data powstania obowiązku płacenia składek ZUS
 12. Wskazanie US oraz adresu Urzędu Skarbowego właściwego do wysyłania deklaracji
 13. Czy Przedsiębiorca jest ubezpieczony w KRUS-ie ?
 14. Numer kontaktowy oraz adres e-mail
 15. Adres prowadzenia działalności oraz adres wykonywania działalności
 16. Adres korespondencyjny
 17. Adres przechowywania dokumentacji Firmy
 18. Informacja o reprezentowaniu innych spółek, byciu wspólnikiem innych przedsiębiorstw
 19. Umowa najmu lokalu – w przypadku gdy adres prowadzenia działalności jest inny niż adres zamieszkania
 20. Czy będzie WNP ? jeśli tak, NALEŻY ZGŁOSIĆ PODMIOT DO VAT-UE (zgłoszenie VAT-UE składa się do Urzędu Skarbowego, w którym dokonano zgłoszenia Vat-R)
 21. Czy będzie wprowadzał do środków trwałych pojazdy ?
 22. Deklaracja o prowadzeniu czynności opodatkowanych jako czynny podatnik VAT

Zakres działalności wg PKD

Zakres działalności należy określić na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Warto wpisać szerszy zakres działalności niż początkowo planowany, by uniknąć w przyszłości konieczności zmiany zapisu w dokumentach.

Mimo zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej dla niektórych rodzajów działalności prowadzenie działalności uzależnione jest od uzyskania odpowiedniej koncesji, licencji, zezwolenia lub wpisu w Rejestrze Działalności Regulowanej. Szczegóły regulują odrębne przepisy.

003-tool-1

Osoba fizyczna, rozpoczynająca działalność gospodarczą musi zdecydować, czy chce być płatnikiem VAT czynnym, składa w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne w zakresie od towaru i usług (VAT-R), na podstawie którego będzie mogła prowadzić czynności opodatkowane. Zgłoszenie musi być złożone z wyprzedzeniem, ponieważ, pierwszą transakcję przedsiębiorca może zawrzeć następnego dnia po złożeniu w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia VAT-R. Jest to czynność dobrowolna, którą można zarejestrować, ale nie trzeba.

Warto zastanowić się, czy przedsiębiorca chce zostać płatnikiem VAT, czy nie. Decydującym warunkiem umożliwiającym nierozliczanie podatku VAT, jest wysokość sprzedaży w roku poprzedzającym rok podatkowy, bowiem obowiązuje pewien Limit uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z rozliczania podatku VAT. W roku 2017 wynosi on 200 tys. zł. 

004-coins
009-computer

Warto przemyśleć decyzję, ponieważ w wypadku decyzji o zostaniu płatnikiem VAT, dana osoba będzie mogła ponownie ubiegać się o zwolnienie z płacenia podatku dopiero po upływie roku, licząc od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia.

W wypadku decyzji o zostaniu płatnikiem VAT, trzeba pamiętać, aby najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem sprzedaży towarów lub usług objętych podatkiem VAT, złożyć formularz VAT-R we właściwym Urzędzie Skarbowym. Co istotne, dzień rozpoczęcia sprzedaży nie musi być jednoznaczny z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Podejmując właściwą decyzję należy wziąć pod uwagę wysokość opodatkowania kupowanych i sprzedawanych towarów, rozmiar prowadzonej działalności oraz fakt, iż zostanie płatnikiem VAT wiąże się z bardziej rygorystycznymi wymogami prawnymi. Z reguły decyzja o byciu zwolnionym z płacenia VAT-u jest najbardziej opłacalna w przypadku prowadzenia działalności nakierowanej na klientów indywidualnych.

WAŻNE : Jeżeli podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą chce otrzymać potwierdzenie rejestracji firmy w Urzędzie Skarbowym, jako podatnik Vat czynny (zgłoszenie VAT-R), ponosi opłatę w wysokości 170,00 zł. Dokument ten nie jest konieczny, ale w niektórych sytuacjach okazuje się przydatny.

W PRZYPADKU PROWADZENIA OBSŁUGI KSIĘGOWEJ PRZEZ FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ, NALEŻY RÓWNIEŻ ZŁOŻYĆ PEŁNOMOCNICTWO ( UPL ), UPOWAŻNIAJĄCE DO PRZYGOTOWYWANIA DEKLARACJI DLA URZĘDU SKARBOWEGO PRZEZ POWOŁANE OSOBY, ORAZ PEŁNOMOCNICTWO UPL-1, UPOWAŻNIAJĄCE DO PODPISYWANIA PRZEZ BIURO KSIĘGOWE DEKLARACJI W IMIENIU OSOBY REPREZENTUJĄCEJ FIRMĘ, PRZEDSIĘBIORCY LUB WŁAŚCICIELA FIRMY (JDG).

Kroki, jakie należy wykonać przy zakładaniu działalności gospodarczej w Polsce- czytaj więcej

sigmatica_whitesmall

Sigmatica - księgowość przez internet

ul. Przy autostradzie 9

Luboń 62-030

województwo wielkopolskie, Poznań

Telefon: +48 500 300 788

Dział księgowości PL

Czynne: pn-pt 9:00 – 17:00
Mob.I: 500 300 788
Mob.II: 517 493 431
Email:

Dział księgowości UK

Czynne: pn-czw 8:00 – 14:00 i od 15 - 18:00 Czasu UK ( 9:00 -15:00 i 16:00 - 19:00 czasu PL) pt 8:00 - 13:00 czasu UK (9:00 -14:00 czasu PL)
Mob: +441322787855
Email:

Dział marketingu

Czynne: pn-pt 9:00 – 17:00
Email:

Biuro Obsługi Klienta

Czynne: pn-pt 9:00 – 17:00
Email:

Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej z polityki cookies. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close