e-mail: | telefon: +48 500 300 788
Patronat:

Jakie rodzaje faktur można wystawić w programie ERPXT

Chcesz wiedzieć jakie rodzaje faktur można wystawić w programie ERPXT? Mieć pewność, że program może obsłużyć typ który Cię dotyczy? Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje!

W Comarch ERP iFaktury który udostępniamy klientom pozwala na gromadzenie danych zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

W przypadku wprowadzania dokumentów w części handlowej lub Rejestry VAT zostają one automatycznie zaksięgowane przez program (w przypadku paragonów – przy zaznaczonym w parametrze Księguj pojedyncze paragony). Poniżej przedstawiamy ogólną charakterystykę związaną z wystawianiem faktur oraz ich rodzajów

fotolia_118448072-1

Lista wszystkich funkcji programu do fakturowania:

Ewidencja kontrahentów

Kalendarz

Własny szablon maila

Pobieranie danych z GUS

Fakturowanie

Automatyczne księgowanie dokumentów

Faktury zakupu

Korekty do faktur zakupu

Fiskalizacja sprzedaży

Paragony

Faktury korygujące

Faktury pro-forma

Realizacja zamówień

Dokumenty w walucie

Faktury zaliczkowe

Należności i zobowiązania

Ewidencja produktów

Kontrola stanu magazynowego

Kopiowanie dokumentów

Inwentaryzacja

Spis z natury

Rejestry VAT

Księgowość KPiR

Wydruk księgi podatkowej

Ustalenie dochodu

Renumeracja zapisów

Zamknięcie okresu

Deklaracje VAT-7

e-Deklaracje

Wyposażenie

Środki trwałe

Ewidencja pracowników

Statystyki (miesięczne zestawienia przychodów i kosztów)

Wynagrodzenia

Ze wszystkich wyszczególnionych powyżej pozycji, w programie na pewno Państwa interesuje specyfikacja niektórych z nich. Przedstawiamy poniżej krótkie opisy wybranych opcji pod kątem charakterystyki z panelu.

Faktura sprzedaży

Lista faktur sprzedaży jest dostępna po rozwinięciu menu Faktury i wybraniu przycisku oznaczonego ikoną Faktury sprzedaży. Na liście faktur widoczne są standardowe:

 • faktury sprzedaży,
 • faktury zaliczkowe
 • finalne.

 

Po zalogowaniu do aplikacji i kliknięciu w Faktury zostaje wyświetlone okno, które umożliwia sprawne wykonanie podstawowych operacji bez konieczności wchodzenia w Menu nawigacji. Użytkownik może skorzystać z następujących opcji:

 • Dłużnicy po terminie – umożliwia szybki dostęp do listy kontrahentów zawężonej tylko do tych nabywców, którzy posiadają nieuregulowane należności.
 • Nowa faktura sprzedaży – w zależności od ustawień w konfiguracji (parametr wyświetlane dokumenty) Użytkownik ma możliwość dodania nowej faktury sprzedaży lub rachunku.
 • Nowy kontrahent – Użytkownik ma możliwość dodania nowej karty kontrahenta.
 • Nowy produkt – Użytkownik ma możliwość dodania nowej karty produktu.

Formularz kontrahenta

Po skorzystaniu z przycisku Dodaj pojawia się nowa karta kontrahenta, na której Użytkownik może uzupełnić jego dane teleadresowe, a także ustalić ewentualny rabat udzielany przy sprzedaży.

Określony rodzaj ma wpływ na sposób wystawiania dokumentów dla kontrahenta. Dla podmiotów gospodarczych dokumenty domyślnie wystawiane są w cenach netto, natomiast dla osób fizycznych – w cenach brutto.

Określony status kontrahenta również ma odzwierciedlenie na wystawianych dla niego dokumentach. W przypadku statusu wewnątrz unijny oraz poza unijny na dokumentach nie będzie naliczany podatek VAT.

Podczas wprowadzania danych kontrahentów o statusie krajowy Użytkownik może skorzystać z opcji pobierania danych z GUS. W tym celu powinien kliknąć w przycisk, który znajduje się obok pola z numerem NIP.

Następnie, po wciśnięciu Pobierz dane, Użytkownik widzi pobrane dane w wyświetlonym oknie. Może je następnie przenieść na kartę kontrahenta wciskając przycisk Przenieś na kartę.

 

Po zapisie nowej karty dostępne jest menu kontekstowe, w którym można wybrać jedną z opcji:

 • Ponownie edytuj – pozwala powrócić do edycji karty.
 • Powrót do listy – umożliwia powrót do listy kontrahentów
 • Dodaj następnego – możliwość dodania kolejnej karty kontrahenta.
 • Wystaw fakturę sprzedaży – umożliwia wystawienie faktury sprzedaży temu kontrahentowi.
 • Wystaw fakturę proforma – umożliwia wystawienie faktury proforma temu kontrahentowi.
 • Wprowadź fakturę zakupu – umożliwia wprowadzenie faktury zakupu z tym kontrahentem.
 • Wystaw rachunek – umożliwia wystawienie rachunku temu kontrahentowi.

Rozliczenia z kontrahentami i wydruk ponaglenia zapłaty

Z poziomu listy kontrahentów Użytkownik może dokonywać rozliczeń. Taka możliwość dotyczy wszystkich zakładek z wyjątkiem zakładki Wszyscy, przy czym z listy zawężonej do dłużników rozliczane są należności, a z listy wierzycieli – zobowiązania.

Formularz rachunek

Wystawienie rachunku jest możliwe przez naciśnięcie Dodaj na liście rachunków.

W nagłówku znajduje się numer dokumentu zgodny z ustawieniami schematu numeracji, jakie Użytkownik wprowadził w konfiguracji dla tego typu dokumentów.

Za pomocą przycisku Użytkownik może wprowadzić dodatkowy opis rachunku. Będzie on później wyświetlany na liście faktur w kolumnie Opis oraz pojawi się na wydruku faktury.

Również na dokumencie można ustalić rabat procentowy:

 • w przypadku urządzeń o większej rozdzielczości (komputer, tablet) – wpisując bezpośrednio w pole Rabat [%]
 • w przypadku telefonów – wpisując w pole wyświetlone po kliknięciu w przycisk

Paragony


Lista paragonów jest od razu dostępna po wybraniu przycisku oznaczonego ikoną Paragony. Istnieje możliwość filtrowania listy paragonów. Aby wybrać jedną z potrzebnych opcji należy kliknąć filtr który obejmuje:

 • niezatwierdzone – pozwala na wyświetlenie wszystkich paragonów, które podlegają jeszcze modyfikacji.
 • wszystkie umożliwia wyświetlenie wszystkich dokumentów, bez względu na ich stan czy datę.
 • Kolejne opcje pozwalają na przeglądanie paragonów wzależności od daty ich wystawienia. Jeśli Użytkownik chce wyświetlić dokumenty wystawione w jednym z trzech ostatnich miesięcy wystarczy wybrać filtr z właściwą nazwą miesiąca.
 • Jeżeli interesują go dokumenty wystawione w dniu bieżącym powinien wybrać opcję Dziś, a jeśli z jeszcze innego okresu powinien wybrać opcję inny okres i wskazać odpowiednie daty graniczne w wyświetlonych polach.

Faktury proforma

Faktury proforma to dokument, za pomocą którego Użytkownik może rejestrować składane przez swoich Klientów zamówienia. Ich realizacja następuje poprzez przekształcenie faktury proforma do faktury sprzedaży.

Operacje na dokumentach

Listę korekt można wyświetlić dla konkretnego dokumentu. Po zaznaczeniu dokumentu w nagłówku pojawi się menu kontekstowe z przyciskiem Korekty.

Na liście korekt po zaznaczeniu danego dokumentu w nagłówku dostępne są kontekstowo przyciski umożliwiające edycję (podgląd)/ wydruk/ wysłanie e-mailem, a w przypadku korekt niezatwierdzonych również usunięcie.

Formularz korekty zbudowany jest podobnie jak formularz faktury sprzedaży.
Widok obszaru zawierającego elementy zależy od rodzaju urządzenia, na którym uruchomiona jest aplikacja:

 • na urządzeniach o większej rozdzielczości elementy przedstawione są w postaci listy. Każdy wyświetlany jest w dwóch wierszach.
 • na urządzeniach o mniejszej rozdzielczości elementy przedstawione są w postaci kafelków, na których widać ilość i wartość elementu.

Program wylicza różnicę pomiędzy wartościami przed i po korekcie i na tej podstawie wylicza wartość dokumentu korygującego.

Opcja, która pozwala na otrzymanie faktur drogą elektroniczną

Po wejściu w menu głównym w zakładkę e-faktury otworzy się okno gdzie należy podać adres mailowy klienta. Po zatwierdzeniu zgody, faktur będą wysyłane do klienta na podany adres w formie PDF.

W pieczątce firmy możliwe jest wprowadzenie rachunku bankowego. Lista rachunków zawiera kolumny:

 • numer rachunku
 • nazwa banku
 • walutaRachunek podstawowy na liście zaznaczony będzie kolorem zielonym.

Wydruki dokumentów

Na wydruku pobierany jest numer rachunku bankowego, przypisanego do dokumentu. Jeśli jest to rachunek podstawowy – pobierany jest zawsze numer wskazany w Moje konto: Moje dane.

Na wydruku pod numerem banku drukowany jest kod SWIFT:

 • kod SWIFT pobierany jest z formularza banku (aby pojawił się na wydruku musi zostać tam uzupełniony),
 • drukowany jest tylko na transakcjach dla kontrahentów unijnych i pozaunijnych,
 • nie jest drukowany na transakcjach krajowych.

Wydruki ponaglenia zapłaty

Jeśli Użytkownik ma więcej kont bankowych - w chwili generowania wydruku ponaglenia zapłaty pojawia się okno „Wybierz rachunek bankowy”, gdzie użytkownik może dokonać wyboru. Zasady wydruku numeru oraz kodu SWIFT są identyczne, jak w przypadku pozostałych dokumentów.

Przekształcanie dokumentów

Przy przekształcaniu dokumentów wybrany numer rachunku przenosi się na dokument powiązany. Jeśli w momencie przekształcania wybrany rachunek jest już nieaktywny, wskazany zostanie aktualny rachunek podstawowy.

Korekta do dokumentu

Na korekcie ustawiany jest automatycznie taki sam numer rachunku, jak na dokumencie korygowanym. Jest on możliwy do zmiany przez Użytkownika. Jeśli w momencie korygowania wybrany rachunek jest już nieaktywny –na korekcie ustawiany jest rachunek podstawowy.

sigmatica_whitesmall

Sigmatica - księgowość przez internet

ul. Przy autostradzie 9

Luboń 62-030

województwo wielkopolskie, Poznań

Telefon: +48 500 300 788

Dział księgowości PL

Czynne: pn-pt 9:00 – 17:00
Mob.I: 500 300 788
Mob.II: 517 493 431
Email:

Dział księgowości UK

Czynne: pn-czw 8:00 – 14:00 i od 15 - 18:00 Czasu UK ( 9:00 -15:00 i 16:00 - 19:00 czasu PL) pt 8:00 - 13:00 czasu UK (9:00 -14:00 czasu PL)
Mob: +441322787855
Email:

Dział marketingu

Czynne: pn-pt 9:00 – 17:00
Email:

Biuro Obsługi Klienta

Czynne: pn-pt 9:00 – 17:00
Email:

Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej z polityki cookies. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close