e-mail: | telefon: +48 500 300 788
Patronat:

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Chcesz pracować na swoje konto? Nasze biuro rachunkowe pomoże Ci założyć własną firmę!

W celu założenia jednoosobowej działalności gospodarczej (firmy), należy spełnić określone warunki.

Jeżeli interesuje Cię założenie działalności z pomocą biura rachunkowego SIGMATICA, zapraszamy do Kontaktu. Istnieje możliwość złożenia wszystkich obligatoryjnych dokumentów do poszczególnych Instytucji za pośrednictwem SIGMATICA, co pozwala przedsiębiorcom znacznie zaoszczędzić czas i przeznaczyć go na kluczowe działania związane z prowadzeniem działalności.

Poniżej opisano kroki, jakie należy wykonać przy zakładaniu działalności gospodarczej w Polsce.

dokumenty-2
teacher-pointing-blackboard

Krok 1. – zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

Możesz to zrobić poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1.

We wniosku należy podać swoje dane osobowe, dane teleadresowe swojej firmy, przedmiot działalności, datę jej rozpoczęcia , formę opodatkowania oraz zakres działalności gospodarczej.

Zakres działalności należy określić na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Warto wpisać szerszy zakres działalności niż początkowo planowany, by uniknąć w przyszłości konieczności zmiany zapisu w dokumentach.

Mimo zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej dla niektórych rodzajów działalności prowadzenie działalności uzależnione jest od uzyskania odpowiedniej koncesji, licencji, zezwolenia lub wpisu w Rejestrze Działalności Regulowanej. Szczegóły regulują odrębne przepisy.

Osoba fizyczna ma możliwość złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na parę sposobów:

- za upoważnieniem, przez firmę SigmaPartner – czytaj więcej;

on-line, poprzez złożenie formularza elektronicznego (wymagane jest posiadanie elektronicznego podpisu) dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki;

- osobiście, poprzez złożenie Wniosku o wpis do CEiDG na formularzu w wybranym przez przedsiębiorcę Urzędzie Gminy (wzór wniosku można wtedy pobrać również w odpowiednim urzędzie gminy albo wydrukować ze strony CEIDG);

- albo wysłać listem poleconym z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Efektem wypełnienia wniosku i złożenia w Urzędzie jest zgłoszenie działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o wpis do ewidencji jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w ramach Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej następuje z chwilą wpisu do rejestru CEIDG.

Warto nadmienić, że istnieje możliwość wpisania późniejszego dnia rozpoczęcia działalności niż dzień złożenia wniosku, aby uniknąć konieczności płacenia ZUS-u przed faktycznym rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Krok 2. – zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej jako podatnik Vat czynny w Urzędzie Skarbowym, złożenie pełnomocnictwa

Osoba fizyczna, rozpoczynająca działalność gospodarczą, składa w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne w zakresie od towaru i usług (VAT-R), na podstawie którego będzie mogła prowadzić czynności opodatkowane. Zgłoszenie musi być złożone z wyprzedzeniem, ponieważ, pierwszą transakcję przedsiębiorca może zawrzeć następnego dnia po złożeniu w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia VAT-R. Jest to czynność dobrowolna, którą można, ale nie trzeba rejestrować.

WAŻNE : Jeżeli podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą chce otrzymać potwierdzenie rejestracji firmy w Urzędzie skarbowym jako podatnik Vat czynny (zgłoszenie VAT-R), ponosi opłatę w wysokości 170,00 zł. Dokument ten nie jest konieczny, ale w niektórych sytuacjach okazuje się przydatny.

007-tool
003-tool-1

Krok 3. - Zgłoszenie do ZUS

Następnie należy udać się do ZUS-u, ponieważ poprzez wpis do CEIDG przesyłana jest tam jedynie informacja o tym, że powstała nowa firma jako płatnik składek. W ZUS-ie zatem osobiście należy dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia przedsiębiorcy jako ubezpieczonego, w terminie 7 dni od założenia firmy, we właściwym wg miejsca zamieszkania oddziale ZUS, na druku ZUS ZUA.

Obowiązkowymi ubezpieczeniami są: rentowe, emerytalne oraz zdrowotne. Warto pamiętać, że obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia jest wówczas, gdy zakładana działalność gospodarcza będzie jedynym tytułem do ubezpieczenia społecznego przedsiębiorcy.

Krok 4. - Nadanie numeru REGON

W wypadku zakładania pierwszej działalności gospodarczej, wymagane będzie nadanie numeru REGON. W ciągu 7 dni od przesłania przez CEIDG wniosku do Urzędu Statystycznego przedsiębiorcy zostanie nadany unikalny numer REGON. Zazwyczaj trwa to do około 2 dni roboczych. Status nadawania numeru można sprawdzić na stronie CEIDG www.ceidg.gov.pl

010-paper
002-arrows

Krok 5. - Wybór formy opodatkowania

CEIDG przesyła do aktualnego Urzędu Skarbowego przedsiębiorcy wniosek CEIDG-1 z wyborem formy opodatkowania, który został przez nas wybrany i zaznaczony we wniosku. Nie ma obowiązku wizyty w Urzędzie Skarbowym, za wyjątkiem osób, które mają zamiar zostać podatnikami podatku VAT.

Przedsiębiorca ma możliwość wyboru między kilkoma formami opodatkowania. Najbardziej popularne formy to: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.

Przy Opodatkowaniu na zasadach ogólnych, Stawki wynoszą 18% i 32% a podatek płacony jest od dochodu. Jeśli zatem przedsiębiorstwo nie wykazuje dochodu, nie płaci podatku. Ta forma opodatkowania dostępna jest dla każdej działalności gospodarczej.

Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych wysokość stawek zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Stawki wahają się między 3% a 20%. W przypadku wyboru tej formy opodatkowane są przychody, co oznacza że nawet jeżeli firma w ostatnim roku poniosła stratę i tak zobowiązana jest zapłacić podatek. Aby wybrać tę formę, należy jednak spełnić dodatkowe przesłanki prawne - nie jest bowiem ona dostępna dla wszystkich rodzajów działalności gospodarczej.

Karta podatkowa jest ryczałtem kwotowym.  Oznacza to tyle, że Przedsiębiorca co miesiąc odprowadza składkę w takiej samej wysokości. Wysokość stawki ustala urząd gminy w zależności od liczby zatrudnionych osób oraz liczby ludności zamieszkałej na terenie gminy, ale co więcej, forma ta wymaga spełnienia dodatkowych wymagań. Ponadto jest dostępna tylko dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej.

Najpopularniejszą formą opodatkowania jest forma 19% podatku liniowego. Jej podstawową zaletą jest to, że dochody zawsze podlegają opodatkowaniu na poziomie 19 %, a stosowanie tej formy możliwe jest w każdym wypadku.

Krok 6. - Pieczątka firmowa

Samo wyrobienie pieczątki firmowej nie jest prawnie wymagane, jednakże jest ważnym krokiem przy zakładaniu działalności gospodarczej, ponieważ w większości wypadków jest niezbędne do założenia konta firmowego (zgodnie z przepisami wewnętrznymi poszczególnych banków). Dodatkowo, używanie pieczątki firmowej podnosi wrażenie profesjonalizmu danej działalności.

Na pieczątce firmowej powinny być zawarte następujące dane przedsiębiorcy:

- pełna nazwa firmy (wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy),

- adres siedziby,

- telefon,

- REGON, NIP.

007-tool
005-money-2

Krok 7. - Założenie rachunku bankowego

Prawo nie nakłada na przedsiębiorcę obowiązku używania konta firmowego przy każdej transakcji związanej z prowadzoną działalnością. Można używać prywatnego konta albo płacić gotówką. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro.

Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy oraz ZUS wypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG (www.ceidg.gov.pl).

Krok 8. - Sanepid (opcjonalnie)

Jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej jest prowadzenie gabinetu kosmetycznego, lekarskiego lub lokalu gastronomicznego, należy załatwić formalności z sanepidem. Trzeba zapoznać się z wytycznymi obowiązującymi i złożyć wniosek do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzenie siedziby i wpis do rejestru dla danego rodzaju działalności.

Dla ułatwienia, można skorzystać z usług firm architektonicznych, które wykonują projekt i zatwierdzają go w sanepidzie. Lokal jednak musi spełniać wszystkie wymagania prawne. Podjęcie realizacji projektu, celem uzyskania zgody na prowadzenie działalności, rozpoczyna się od zgłoszenia projektu w sanepidzie. Następnie rzeczoznawca wydaje opinię. Dopiero kiedy projekt zostanie zaakceptowany, możliwe będzie rozpoczęcie prac remontowych lub budowlanych. Ostatnim etapem jest złożenie wniosku do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzenie siedziby i wpis do rejestru. Taki wniosek należy złożyć 30 dni przed uruchomieniem działalności.

010-paper
006-money-1

Krok 9. - PIP (opcjonalnie)

Na każdym przedsiębiorcy, który zatrudnia pracowników, w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej ciąży obowiązek zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnieniu pracownika. Organ należy poinformować na piśmie o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, a także o wszelkich zmianach w danych firmy, czy też jej likwidacji. Warto wiedzieć, że szczególnej kontroli podlegają przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną ze zdrowiem i życiem klientów.

sigmatica_whitesmall

Sigmatica - księgowość przez internet

ul. Przy autostradzie 9

Luboń 62-030

województwo wielkopolskie, Poznań

Telefon: +48 500 300 788

Dział księgowości PL

Czynne: pn-pt 9:00 – 17:00
Mob.I: 500 300 788
Mob.II: 517 493 431
Email:

Dział księgowości UK

Czynne: pn-czw 8:00 – 14:00 i od 15 - 18:00 Czasu UK ( 9:00 -15:00 i 16:00 - 19:00 czasu PL) pt 8:00 - 13:00 czasu UK (9:00 -14:00 czasu PL)
Mob: +441322787855
Email:

Dział marketingu

Czynne: pn-pt 9:00 – 17:00
Email:

Biuro Obsługi Klienta

Czynne: pn-pt 9:00 – 17:00
Email:

Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej z polityki cookies. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close